วันที่   30   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประเมินศึกษานิเทศก์  10  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประเมิน 38 ค.(2) จำนวน 3 ราย  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - การแข่งขันกีฬา“เสมาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566  30  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ขอเชิญร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5  15  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุม ประเมินคะแนน รับย้าย รับโอน 38 ค.(2)  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน